پروانه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) به شماره 30-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشورگواهينامه رتبه 2 از شوراي عالي انفورماتيك كشور در زمینه نرم افزار و سخت افزارعضويت انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادنپروانه بهره برداري توليد فناوري اطلاعات (گرايش نرم افزار) از وزارت صنايع و معادنگواهينامه تاييد فني نرم افزارهاي آرمان هشتم و روان از شوراي عالي انفورماتيك كشورمجوز ارائه خدمات فروش پهناي باند از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی کشورنمايندگي فروش نمايشگرهاي پهن پيكر شركت ريتاپعضويت در اتحاديه صادر كنندگان خدمات فني و مهندسيعضويت در سازمان نظام صنفي رايانه اي